Valitukset viranomaisten päätöksistä käsitellään hallintolainkäyttömenettelyssä. Päätöksen mukana tulevassa valitusosoituksessa kerrotaan, miten viranomaisen päätökseen tyytymättömän pitää toimia. Usein on syytä olla ripeä, sillä oikaisuvaatimus tai valitus on tehtävä määräajassa, joka saattaa olla varsin lyhyt. Myös näissä asioissa voit kysyä meiltä neuvoa.