Paljonko maksaa?

Ongelmien ehkäiseminen tulee yleensä halvemmaksi kuin niiden hoitaminen. Siksi kustannusten pelossa ei kannata jäädä aikailemaan. Asioiden hoitamisesta veloitetaan yleensä niihin käytetyn ajan mukaan. Noudatamme Suomen Asianajajaliiton palkkioperusteita, joiden perusteella palkkion suuruus määräytyy tehtävään käytetyn ajan, toimeksiannon luonteen, laajuuden, vaikeusasteen ja kiireellisyyden mukaan.

Toimistomme tavanomainen tuntiveloitus on 160–250 euroa + arvonlisävero eli yhteensä 198,40–310 euroa tunnilta. Veloitus suoritetaan kultakin alkavalta 15 minuutilta. Toimiston ulkopuolella suoritettavien toimenpiteiden vaatimaksi ajaksi katsotaan myös matkaan kuluva aika. Viranomaismaksut ja kulut veloitamme erikseen.

Asiakirjojen kuten testamenttien, avioehtojen, kauppakirjojen ja erilaisten sopimusten laatimisesta voidaan sopia kiinteä hinta, koska työmäärä on arvioitavissa etukäteen: esimerkiksi testamentti vaatii neuvotteluineen, laatimisineen ja allekirjoitustilaisuuksineen yleensä enintään kolmen tunnin työn.

Suoraan lain nojalla

Rikosoikeudenkäynnissä ja esitutkinnassa vastaajalla on tietyissä tilanteissa oikeus saada itselleen puolustaja taloudellisesta asemastaan riippumatta. Samoin vakavien väkivaltarikosten, lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhrille voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista uhrin tuloista riippumatta.

Aina edullisimmin

Asianajajan tehtävä on selvittää asiakkaalle paitsi keinot, joiden avulla konflikti voidaan koettaa ratkaista, myös erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kustannukset. Usein kustannukset on mahdollista saada korvatuiksi joko vakuutuksen tai lain nojalla.

Moniin vakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka korvaa vakuutuksenottajan kuluja riita-asioissa tai silloin, kun hän on joutunut rikoksen uhriksi. Vakuutusturva ja oikeusturvavakuutuksen sopimusehdot tarkistetaan aina ensimmäiseksi omasta vakuutusyhtiöstä. Pienituloinen voi hakea myös oikeusapua, jolloin oikeudenkäyntiavustajan palkkion maksaa joko kokonaan tai osittain valtio. Oikeusapua voi saada myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen. Lisätietoa oikeusavusta saat www.oikeus.fi ‑sivustolta tai asianajosihteeriltä, joka auttaa oikeusavun hakemisessa sekä oikeusturvatiedustelun laatimisessa vakuutusyhtiölle.

Jospa sittenkin sovittaisiin!

Vanhan suomalaisen sananlaskun mukaan laiha sopu on parempi kuin lihava riita. Sanoissa on vinha perä, sillä riiteleminen voi tulla kalliiksi: lähtökohtana on, että jokainen maksaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Riita-asioissa on kuitenkin tavallista, että se, joka riidan lopulta häviää, velvoitetaan maksamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Tämä niin kutsuttu kuluriski on hyvä pitää mielessä, kun esiin nousseeseen ongelmaan etsitään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hakemusasioissa osapuolet saavat yleensä itse vastata kuluistaan. Hakemusasioita ovat muun muassa avioero ja lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat.